Jaar
 1964


 Uitgave
65
66
66
67

Georg Christoph Lichtenberg
Witz und Weisheit
letter: Baskerville  
boekverzorging: Bercum, Bern. C. van 
drukker: Trio, Den Haag  
binder: Proost en Brandt, Amsterdam

voorgaand jaar   –    volgend jaar