Ja, ik wil lid worden van Stichting De Roos. 
Na mijn akkoord verbind ik mij voor tenminste drie kalenderjaren. Als welkomstgeschenk ontvang ik een boek uit het fonds van De Roos. De actuele keuzelijst wordt mij per post toegestuurd. 

Graag schriftelijk aanmelden bij de secretaris van Stichting De Roos:

Smidspad 13

1506 MW  Zaandam

 

 

De Roos heeft altijd maximaal 175  ‘leden’.  
Als er meer gegadigden zijn, komen die op een wachtlijst. 
De oplage exclusief voor de leden is daarom gesteld op 175 exemplaren.
Naast deze oplage worden er wat extra boeken geproduceerd voor bestuur en  medewerkers.
Elk lid krijgt een nummer (van 1 t/m 175) dat altijd in het boek wordt vermeld.
Een  lid betaalt geen abonnementsgeld,  maar verplicht zich tweemaal per jaar het  uitgegeven boek af te nemen.  De prijs van een boek ligt – prijspeil 2019 – rond de € 100,-.

De opzegging kan alleen schriftelijk worden gedaan bij het bestuur, aan het adres van de penningmeester of de secretaris. De opzegging gaat vervolgens in op 1 januari van het eerstvolgend kalenderjaar. Deze termijn moet worden gekozen omdat er in de afspraken wordt uitgegaan van meestal twee boeken per jaar.