Jaar
 1961


 Uitgave
53
54
55
56
57

Chr. Leeflang
Stichting ‘De Roos’ 1956-1960
letter: Van Dijck  
boekverzorging: Witte, Aldert  
drukker: Bosch & Zoon, L.E., Utrecht 
binder: Proost en Brandt, Amsterdam

voorgaand jaar   –    volgend jaar