Jaar
 1960


 Uitgave
50
51
52

Thomas Dekker
The guls hornbooke
letter: Bembo, Fournier  
boekverzorging: Bons, Jan 
illustraties: Bons, Jan
drukker tekst: Stadsdrukkerij, Amsterdam  
drukker illustraties: Arka, Amsterdam   
binder: Stadsdrukkerij, Amsterdam

voorgaand jaar   –    volgend jaar