Jaar
 1954


 Uitgave
29
30
31

Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus
letter: Bold Face (Monotype), Reiner Script  
boekverzorging: Witte, Aldert  
illustraties: Bouman, Bert   
drukker: Boosten & Stols, Maastricht  
binder: Proost en Brandt, Amsterdam

voorgaand jaar   –   volgend jaar