Jaar
 1952


 Uitgave
22
23
24
25

Stichting ‘De Roos’ Bibliografie 1945-1952   
letter: Garamond   
boekverzorging: Witte, Aldert  
drukker: Vonk & Co., Zeist

voorgaand jaar   –   volgend jaar