Jaar
 1950


 Uitgave
15
16
17
18

Herman Gorter
Mei
 Tekstaanwijzing: Garmt Stuiveling   
Typografische verzorging: S.H. de Roos
Illustraties: Dirk van Gelder

voorgaand jaar   –   volgend jaar