Het decennium dat deze catalogus omvat was voor de Stichting De Roos in meer dan een opzicht een periode van ups en downs.
     Op 30 juni 1993 overleed Chris Leeflang. Hij was niet alleen de belangrijkste oprichter van de Stichting De Roos, maar ook meer dan veertig jaar de bezielde voorzitter ervan.
     In 1996 bestond De Roos vijftig jaar en op 11 mei van dat jaar vond een bescheiden viering van dit jubileum plaats in het Museum Meermanno-Westreenianum te Den Haag. Tijdens die bijeenkomst werd ook de – na het overlijden van onze oud-voorzitter ingestelde – ‘Chris Leeflang Prijs’ voor het eerst uitgereikt aan vormgeefster Mari Mar Arcos. Een feestelijke lunch in Pulchri Studio vormde de afsluiting.
     Op 20 februari 1997 werd onze stichting andermaal getroffen door een gevoelig verlies: het overlijden van bestuurslid Wim Schouten. Met weemoed denken wij terug aan de boeiende en vruchtbare vergaderingen in het gastvrije huis van Wim en Dolly Schouten te Amsterdam.
     Tijdens de traditionele De Rooslunch in 1999 werd de Chris Leeflang Prijs voor de tweede maal uitgereikt, ditmaal aan illustrator Matthijs Sluiter.
     Ook in het bestuur voltrokken zich enkele wijzigingen. Hans Eenens, sinds 1988 voorzitter, trad per 1 januari 2000 terug en werd opgevolgd door Ton Entius, voordien vele jaren secretaris. Huug Schipper bleef het bestuur trouw en als nieuwe secretaris werd benoemd oud-uitgever Henny van der Eng.
     Aan het einde van deze catalogusperiode, op 5 november 2000, overleed Alfons van Heusden na een lang ziekbed. Alfons was sinds het begin van de jaren tachtig adviseur van het bestuur. Wij zijn er trots op dat diverse Roostitels het stempel dragen van zijn meesterschap als typograaf en illustrator. 
     In deze catalogus zijn drie bijdragen opgenomen: de causerie van Harry N. Sierman tijdens de Rooslunch in Utrecht, op 10 november 1990, de toespraak van Wim Schouten, uitgesproken bij het 45-jarig bestaan van De Roos in Den Haag op 21 september 1991 en een speciaal voor deze uitgave geschreven beschouwing van Hub. Hubben, waarbij hij zich baseerde op zijn artikel ‘Leve de computer!’ uit de Volkskrant van 27 januari 1999.
     Het thans aangebroken decennium zal ongetwijfeld gekenmerkt worden door de onstuitbare ontwikkeling van internet, publishing on command, etcetera. Wij vertrouwen er echter op dat er belangstelling zal blijven bestaan voor boeken die enkel en alleen zijn gemaakt om de ongerepte en dus onbaatzuchtige liefde voor typografie en kunst, in alle denkbare vormen waarin deze kunnen samengaan.
Het bestuur, voorjaar, 2002

In: Stichting De Roos Catalogus 1991-2000, 2002